Handleiding

SAT Data 2.0

Deze sectie bevat de gegevens van het project SAT DATA 2.0. Klik op de links om de bijbehorende bronbestanden te downloaden. De rapporten staan vermeld in het hoofdstuk Documentatie, maar kunt u ook hier (rapport methodiek) en hier (rapport plausibiliteit) downloaden.

Basisgegevens

Dit tabblad bevat de basisgegevens zoals geproduceerd door het KNMI. Maak eerst de keuze voor uurstations of dagstations, en selecteer daarna op de kaart de stations van welke u gegevens wilt downloaden. Merk op dat verdampingscijfers alleen beschikbaar zijn op de uurstations.
Gebruik "SHIFT" om meerdere stations te selecteren. Datums kunt u ook intypen in het formaat dd/mm/jjjj.

Toetsingsdata

In deze sectie kunt u meteorologische gegevens downloaden ten behoeve van statistische analyses zoals hoogwaterstudies. De gegevens zijn beschikbaar in volumes als functie van herhalingstijd en in herhalingstijd als functie van volume

Omdat KNMI-station De Bilt beschikt over de langste homogene dataset van Nederland (1906-heden), zijn alle gegevens in deze sectie ontleend aan meetwaarden van dit station.

Onze Partners