Over Meteobase

Welkom bij Meteobase.nl: een open data online service voor meteorologische informatie; ontwikkeld voor en door waterprofessionals.
Meteobase werd oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA
en valt sinds 1-1-2018 onder WIWB (Weer Informatie Waterbeheer).

Vanaf de Meteobase-website kunt u historische neerslag- en verdampingsgegevens
voor heel Nederland downloaden.

Download onze privacyverklaring hier

Handleiding

Basisgegevens

Dit tabblad bevat de basisgegevens zoals geproduceerd door het KNMI. Maak eerst de keuze voor uurstations of dagstations, en selecteer daarna op de kaart de stations van welke u gegevens wilt downloaden. Merk op dat verdampingscijfers alleen beschikbaar zijn op de uurstations.
Gebruik "SHIFT" om meerdere stations te selecteren. Datums kunt u ook intypen in het formaat dd/mm/jjjj.

Rasterdata

Deze sectie bevat neerslag- en verdampingsgegevens in rasterformaat. Selecteer een rechthoek op de kaart door twee hoekpunten aan te klikken. Geef een start- en einddatum op in "dd/mm/jjjj" of klik op de kalendericoontjes om te selecteren.

Toetsingsdata

In deze sectie kunt u meteorologische gegevens downloaden ten behoeve van statistische analyses zoals hoogwaterstudies. De gegevens zijn beschikbaar in volumes als functie van herhalingstijd en in herhalingstijd als functie van volume

Omdat KNMI-station De Bilt beschikt over de langste homogene dataset van Nederland (1906-heden), zijn alle gegevens in deze sectie ontleend aan meetwaarden van dit station.

Onze Partners